Jaga krångligt språk – vinn priser!

Postad av: Johannes Söderlund,

Härmed utlyser vi fri jakt på krångligt språk på beta-webbplatsen. De fem främsta jägarna kommer att belönas med souvenirer från Stockholms stad.

Så fort du ser något på beta-webbplatsen som är svårt att förstå, onödigt omständligt uttryckt eller präglat av facktermer som inte förklaras.

Gör så här:

Då är du med och tävlar om fem prylar från staden. Bästa jägarna utses av en jury i projektgruppen.

Mitt uppe i den offentliga verksamheten kan det vara svårt att veta vad som är viktigast för våra målgrupper och de komplicerade begreppen är fullkomligt normala. Problemet är att texterna ibland kan vara väldigt svåra att förstå.
Exempel på krångligt språk:

Nu fyller vi beta-webbplatsen med allt mer text. En av de stora utmaningarna med nya stockholm.se är att den ska vara anpassad till våra målgrupper och inte präglas av krångligt språk. Hjälp oss bygga en sådan webbplats. Jakten pågår ända fram till 4 april.

Du kan vinna:

1a pris: Snygg brevpress i konstglas med stadens vapen att pryda skrivbordet med
2a pris: Inramat, inglasat tryck med stadshusmotiv. 40×50 cm
3e pris: Inramat, inglasat tryck med stadsmotiv. 40×50 cm
4e pris: Inramat, inglasat tryck med parkmotiv. 40×50 cm
5e pris: Stor affisch med motiv ur utställningen ”Det okända Stadshuset”.

Priser
Se stora bilder på priserna: Brevpress, Tavla1, Tavla2, Tavla3, Affisch

*Samtliga motiv är fotograferade av Yanan Li.

Kategorier: Struktur och text, Tyck till!


22 kommentarer

 1. Det var en lätt tävligt. Här har vi alla upptänkliga byråkratiska ord som finns:
  http://beta.stockholm.se/OmStockholm/Allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-Stockholms-kommun-/

  Här finns fantastiska ord såsom högtalarutsändning, reklamanordningar, uppsåtligen och tillämpningsområden.

  Nu säger ni kanske att det är en lagtext och därför inte räknas in i tävlingen men jag är nöjd med mitt fynd.

 2. En pärla från http://beta.stockholm.se/Arbete/START—arbetsmarknadstjanster/:

  ”Våra målgrupper är socialmedicinskt-, fysiskt- eller psykiskt arbetshandikappade, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och ungdomar som av olika anledningar hamnat utanför den öppna arbetsmarknaden.”

  Förutom ihopskrivningen (de onödiga bindestrecken) innehåller den en massa svåra ord (”facktermer” är väl också ett svårt ord?). Kanske kunde ni skriva:

  ”Vi hjälper människor som har svårt att arbeta eftersom de är sjuka eller handikappade. Vi hjälper också unga människor som har svårt att hitta arbete.”

  Men jag frågar mig samtidigt: om ni ska ta bort allt fackspråk från sidan, och göra texterna läsliga för vem som helst, vad ska man då komma till med länken ”Surfa lätt”? Har alla sidor på stockholm.se verkligen samma målgrupp, eller är det tillåtet med precist och byråkratiskt språk på sidor som riktar sig till en smalare grupp?

 3. http://beta.stockholm.se/OmStockholm/:

  ”Här finner du information om stadens organisation, historia och länkar till statistik och kartdatabaser. Här kan även läsa hur Stockholms stad styrs, vilka som sitter i kommunfullmäktige, hur dina skattepengar används med mera.”

  Svåra ord (organisation, historia, statistik, kartor, databas, fullmäktige, skattepengar) och långa meningar. Förslag:

  ”Här kan du läsa om Stockholm. Läs om vem som bestämmer i Stockholm. Se hur det var för många år sedan i Stockholm. Lär dig att räkna med siffror som beskriver Stockholm. Titta på ritade bilder som visar hur man hittar i Stockholm. Ta reda på hur mycket av dina pengar som används av andra i Stockholm.”

  I den ursprungliga texten saknas dessutom ett ”du” i ”Här kan även läsa”

 4. Utom tävlan, http://beta.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Resor-till-och-fran-skolan/:

  ”Med skolskjuts menas resa från hemmet till skolan och resa efter avslutad skoldag till hemmet eller fritidsverksamheten (i form av skolbarnsomsorg eller korttidstillsyn).

  Med hem menas föräldrahem (i förkommande fall även korttidshem/korttidsfamilj) och vid växelvis boende på båda adresserna under förutsättning att hemmen ligger inom Stockholms kommun.”

  Kan tyvärr inte skriva om texten eftersom jag inte förstår vad som menas. Passar denna snutt verkligen överst på en sida där majoriteten av läsarna antagligen letar efter regler kring skolkort?

  ”Elev i gymnasieskola beviljas kostnadsfritt skolkort om skolvägen för eleven är minst 6 km.”

  Detta är det enda som sägs. Ingen förklaring om vad skolkort är (ett begränsat kort hos SL?), hur det får användas eller hur skolväg definieras.

 5. Mikael, du har många bra synpunkter, men att kartor skulle översättas till ”titta på ritade bilder som visar hur man hittar i Stockholm”…??? Det gör det väl ändå svårare att förstå? Får man anmäla ditt förslag i tävlingen? ;)

 6. Den här är lite jobbig:
  ST 74 är beräknat på Bessels ellipsoid (1841) där x- och y-koordinater ges av Gauss-Krűgers projektion med medelmeridianen genom Stockholms gamla observatorium. Normalt ges i ST 74 ett x-tillägg på –6 500 000 m och ett y-tillägg på 100 000 m. Koordinatsystemets fullständiga benämning är således ST 74 0 gon 65:-1. Referenssystemet har EPSG CRS-kod 3152.
  http://beta.stockholm.se/TrafikStadsmiljo/Kartor-och-lantmateri/Geodetiska-stompunkter/

  Vem kan ha intresse av den?

 7. Hej,

  Jag saknar fortfarande en snabbt framklickbar information om krishantering och om hur medborgarna själva ska kunna förbereda sig för att möta en kris.

  Hälsn.

  Magnus Haglund

 8. Dag Kättström, Betaredaktör

  Hej Magnus!

  Vi håller just nu på att ta fram denna information. Staden deltog i den stora samverkansövningen SAMÖ-07 och tar med en hel del av erfarenheterna därifrån i den nya kris- och säkerhetsinformationen.

  Informationen kommer att vara klar till vi publicerar vår beta-sajt i skarpt läge den 30 april. Vi kommer då också att ha information om vardagssäkerhet.

 9. Hej,
  Börja gärna med själva tävlingstexten:
  ”Mitt uppe i den offentliga verksamheten kan det vara svårt att veta vad som är viktigast för våra målgrupper och de komplicerade begreppen är fullkomligt normala. Problemet är att texterna ibland kan vara väldigt svåra att förstå. Exempel på krångligt språk:”

  Förslag till alternativ text:
  I Stockholm stads olika verksamheter används en del ord som kan vara svåra att förstå. Några exempel på krångligt språk:

 10. När blir det prisutdelning?

 11. Den här texten ska beskriva vad en förskoleklass är och för vem den är tänkt. Men det är omöjligt att förstå vad där egentligen står:

  När ditt barn har fyllt sex år har hon rätt att börja i en förskoleklass. Det är en egen skolform som är frivillig för barnet, men obligatorisk för kommunen att erbjuda.

  Kommentar: Även barn som är en han och inte fyllt sex år får börja förskoleklass, vilket i folkmun kallas sexårs, bra att nämna. ”Det år barnet fyller sex år börjar de flesta barn i en i förskoleklass, eller sexårsverksamhet som det ofta kallas. Förskoleklasserna finns i de flesta fall på den skola som barnet tillhör, så barnet slutar då på förskolan.”
  Förskoleklass har ingenting med förskolan att göra eftersom barnet går i skolan. Och så det här med frivilligt och obligatoriskt…

  Förskoleklassen ska förena förskolans och skolans pedagogik. Den ska stimulera utveckling och lärande och vara en grund för barnets fortsatta skolgång.

  Kommentar: Hur gör man när man förenar förskolans och skolans pedagogik, och på vilket sätt skiljer sig förskoleklassen från förskolan och skolan?

  Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag, och inkluderar en avgiftsfri lunch. Förskoleklassen är oftast en del av en grundskola. Före och efter skoldagen erbjuder skolan skolbarnsomsorg.

  Kommentar: Barnet går i förskoleklassen minst tre timmar varje dag, och äter lunch på skolan. På morgonen innan förskoleklassen börjat och på eftermiddagen finns det skolbarnomsorg för barnet, även kallat fritids.

  Förskoleklassen och den nioåriga grundskolan bildar tillsammans en tioårig pedagogisk verksamhet. Barnet kan också börja direkt i skolår 1 i grundskolan vid sex års ålder. Kontakta i så fall skolan.

  Kommentar: Vad är en pedagogisk verksamhet? Och hur då börja i skolår 1?

 12. Johannes Söderlund, Projektledare

  Tävlingen avslutas nästa fredag, den 4 april, så passa på tills dess!

 13. Ja vi kan väl börja med denna sida! Att ta för givet att alla kan URL??!?!?! (arbetsskada?). När man väl hittar tävlingsformuläret (ej heller övertydligt) så finns det ingenstans där man ska skriva in URL:et utan nu står det helt plötsligt Webbplats! Och det är väl där det skall in antar jag? Var sidan för alla, eller? Detta går ju att förtydliga lite enligt min mening. Sätt även en ”knapp” till tävlingen eller en hänvisning direkt i anslutning till tävlingstexten. Jag vet att detta är tidsbegränsat men att tänka på att alla inte är datawizzards krävs nog över hela er verksamhet.
  MVH

 14. Johannes Söderlund, Projektledare

  Hej Anneli, du har så rätt. Vi har nu ändrat detta.

 15. I Stockholm finns det cirka 240 grundskolor, som erbjuder en rad olika profiler och inriktningar. Utbildningsförvaltningen ansvarar för de kommunala grundskolorna.

  Det är nämnderna som ansvarar för versksamheter i staden och förvaltningar utför. Det bör ni justera genomgående om det finns på fler ställen.

 16. Ordet handikapp används flertal gånger på samma sida.

  Målgruppen borde definieras som personer med nedsatt arbetsförmåga, inte ‘med arbetshandikapp’. Ordet ‘handikapp’ ska ju inte användas överhuvud taget inte i något sammanhang.

 17. Det står att man använder sig av ‘en processinriktad rehabiliteringskedja’ Det är det nog bara verksam personal som förstår. När det står som en likvärdig rubrik som ‘arbetsinriktad..’ och ‘yrkesinriktad..’ så är det ännu svårare att förstå innebörden. Ett förslag vore att bara skriva ‘En rehabiliteringskedja’ och förtydliga den, att den innehåller olika steg för att öka sin arbetsförmåga och sina möjligheter att behålla/ få ett arbete.

 18. Vad är en betawebb?

 19. Nästa varje artikel under huvudrubriken Bygglov/bygganmälan andas myndighetsutövning och byråkrati. Språket är gammaldags och högtravande. Det känns inte som att texten talar till mig. Om jag går in där för att jag ska bygga om hemma söker jag ju svar på vissa frågor. Men det känns inte som att det är till mig stadsbyggnadskontoret vänder sig. Dessutom hittar jag inte svaret på om jag behöver söka bygglov för att byta fönster.

  Att skriva precis som vi skulle berätta om något för en god vän är en bra utgångspunkt även för oss som jobbar i kommunen. Vi ska underlättar för stockholmarna att förstå och hitta den information de behöver så att vi kan frigöra tid för dem som behöver extra hjälp och stöd.

  Ett vänligt och vardagligt språk skapar förtroende för Stockholm stad. Vi är till för stockholmarna – inte de för oss och därför ska vi akta oss för ett språk som kan uppfattas som maktspråk.

  Hälsningar
  Birgitta

 20. Pingback: The new stockholm.se is co-designed by us! | weconverse

 21. Bra initiativ med tvåvägskommunikation, att ta med medborgaren på tåget.

 22. Pingback: Betablogg och utvecklingsblogg om nya webbplatsen för helsingborg.se. » Jaga krångligt språk – vinn priser!

Lämna ett svar till mette knuutila Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments