Visar alla blogginlägg från: 2011

Nu kan du se dina fakturor på stockholm.se

Postad av: Johannes Söderlund,

Via den nya tjänsten ”Mina fakturor” kan du se dina gamla (18 månader tillbaka) och kommande fakturor på stockholm.se. Du kan också se påminnelser i både text och som PDF-kopia av pappersfakturan. Exempel på vilken typ av fakturor du kan se är kostnader för förskola, boendeparkering, sophämtning, hemtjänst och mycket mer.

Sedan tidigare kan du också ansöka om e-faktura, som 20 000 andra stockholmare redan gjort.

Du hittar inloggningen till Mina fakturor här

mina_fakturor

Kategori: E-tjänsterStockholm klättrar i webbplatsranking

Postad av: Johannes Söderlund,

Stadens webbplats klättrar 6 placeringar i år på Sveriges kommuner och landstings ranking över kommunwebbplatser.

Totalt sett är det sju kommuner från Stockholmsregionen med på topp 20-listan. Stockholm hamnar på plats nummer 19 och borträknat de delade placeringarna så hamnar stockholm.se på plats nummer 7.

Bäst i landet är Umeå och Örebro. Grattis umeåbor och örebroare!

Kategori: Tillgänglig webbstockholm.se version 2 växer fram

Postad av: Johannes Söderlund,

En förnyelse av stockholm.se är på gång.

Besökarantalet har växt kraftigt de senaste åren och det har utvecklats massor av e-tjänster för att hantera ärenden på webben. Samtidigt har användningen av webben som kanal ökat i vår organisation. I takt med att fler verksamheter och ännu fler stadsutvecklingsprojekt nu konkurrerar om utrymmet så ställer det krav på hur vi gör det så enkelt som möjligt att hitta och få svar på sin fråga på stockholm.se.

Arbetet kommer att fokusera på:

- service: kommunal service – ansökningar, kontaktmöjligheter och svar på vanliga frågor
- stadsutveckling: ge överblick över pågående, planerade och kommande stadsutvecklingsprojekt i staden
- upplevelser: presentera allt staden erbjuder i form av kultur, fritids- och idrottsaktiviteter

Här nedan finns en skissbild på den del som kommer att berätta om Stockholms utveckling. Fler bilder är på väg.

Sensmoral: Stockholm växer, och stockholm.se också.skissbild

Kategori: Design


Stockholm.se – 3 år och på väg mot nästa version

Postad av: Johannes Söderlund,

Den 6 maj 2008 lanserades den ”nya stockholm.se” i sin nuvarande form. Och det är nog just formen som är det enda som faktiskt varit oförändrad hela vägen.

För det är mycket som har hänt de senaste 3 åren sen stockholm.se lanserades och e-tjänstutvecklingen tog fart på riktigt.

Några saker som hänt är:

 • 2009 drogs arbetet igång för att göra stadens serviceutbud mer överblickbart genom ”Jämför service”. Enkätundersökningar inom äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen, förskolan och skolan gjordes tillgängliga, jämförbara och även möjligheten att sortera fram t.ex. förskolor utifrån andra föräldrars betyg blev möjligt. Tillsammans med bilder, uppgifter om specialinriktningar och funktioner för att söka fram olika former av service utifrån karta och ”nära mig” principer blev möjligt. 2011 är det ungefär 22% av stockholmarna som använder tjänsten på stockholm.se.
  http://www.stockholm.se/jamfor
 • Cykelreseplaneraren – den interaktiva kartan där du kan planera din cykelresa på en karta har sedan lanseringen 2009 blivit en väldigt populär tjänst som alla användare engagerar sig i allt eftersom cyklandet hela tiden ökar.
  http://cykla.stockholm.se
 • Tjänsten för att söka bergvärme vann pris (Guldlänken) 2010 för bästa e-tjänst. Du kan här med en interaktiv flash-karta själv placera ut dina borrhål på din tomt och bifoga din digitala ansökan.
  http://varmepumpar.stockholm.se/

Några andra höjdpunkter som tagits fram är bl.a.:

Förutom utvecklingen av konkreta möjligheter till ökad service så har även tillgängligheten varit väldigt viktig under de här åren.

Både ur perspektivet att finnas tillgänglig (SLA 99,7%), men också att den ska kunna användas av så många som möjligt. Ambitionen har varit att följa de riktlinjer som finns fullt ut för att stockholm.se ska validera mot t.ex. WCAG 2 så att den fungerar bra med de hjälpmedel och behov som finns hos alla våra användare.

En annan rolig sak är att även om stockholm.se är en av de större kommunwebbarna så bedömde Sveriges Kommuner och Landsting vid årsskiftet att stockholm.se är en av de 10 kommunala webbplatserna som det är lättast att hitta på (vilket förstås är jätteroligt, men det kan bli bättre).


Just nu, 2011

Under 2011 så har flera saker hänt på stockholm.se.

 • Synpunkter och klagomål
  En samlad funktion har driftsats för utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och miljöförvaltningen (och under året övriga verksamheter) för att alla användare ska kunna skicka in synpunkter, klagomål och idéer utan att behöva veta vilken förvaltning som ansvarar för det i staden. Ärendet kommer in i stadens ärendehanteringssystem och användaren får att ärendenummer att följa upp mot
  http://www.stockholm.se/tycktill
 • Följ ditt bygglov
  Ambitionen var att det även skulle bli möjligt att skicka in sitt ärende digitalt, men anpassningar hann inte göras till den nya bygglagen. Så just nu går det bara att följa handläggningsprocessen av sitt bygglov på stockholm.se, men under året så utvecklas tjänsten.
  http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden
 • REST-api
  Under våren lanserades det REST-api som gör alla data i tjänsten Jämför service tillgängliga för alla i XML eller Json format. Det går att hämta namn, adresser, bilder, beskrivningar, koordinater och brukarundersökningsvärden vilket redan används i stadens app Upptäck Stockholm.
  http://api.stockholm.se


På väg mot 2012!

Stockholm.se uppdaterades tekniskt till EPi-server 6 under vintern och i dagarna så har ett revideringsarbete påbörjats för möta de behov som kommer de närmaste åren. Stockholm som stad växer med ungefär tiotusen nya stockholmare per år och det byggs på flera platser för att möta behoven av den växande staden.

Sedan 2008 har också besökarantalet på stockholm.se ökat med ca 50 000 per/månad och år. Intresset för stadsbyggnadsfrågorna blir större, samtidigt som kraven på att kunna hantera sina ärenden inte bara via dator, utan också via nya enheter så som iPads och smartphones också ökar.

Stockholm.se kommer därför under hösten att förändras etappvis – och nu kommer det nog också att synas, då även formen från 2008 uppdateras.

Kategori: Okategoriserad


”The most digitally connected economy in the world” – Wired UK

Postad av: Johannes Söderlund,

Wired UK skriver i senaste numret om flera städer i Europa som heta platser för nystartade företag i IT-sektorn – där bland annat Stockholm lyfts fram!

I Stockholmsregionen arbetar Stockholms stads bolag Stokab med att ansluta fastigheter med svart fiber. Enligt planen så har vid årets slut 290 000 hushåll möjlighet att
ansluta sig till Stokabs öppna fibernät.

Det ser också ut som att målet om att 90% av stadens hushåll ska kunna koppla upp sig via fiber kommer att nås vid slutet av år 2012.

Wired UK

Kategori: Teknik
Var finns allt?

Postad av: Johannes Söderlund,

tavlor

Ett sätt att presentera vad stan erbjuder är i text, en annan att visa upp var de faktiskt finns.

Nu kan du som vill veta var alla anslagstavlor i stan finns hitta dem på karta. Genom att skriva ut kartan får du även med platsbeskrivningen för varje kartpunkt så att det blir lättare att hitta tavlorna du vill använda.

På samma sätt använder vi också kartan för att visa t.ex. områden med alkoholförbud och stadens hundrastgårdar.

Visa alla anslagstavlor
Visa alla hundrastgårdar
Visa platser med alkoholförbud

Den kartfunktion som finns i Jämför service kan också användas för att visa upp information på, t.ex. alla badplatser, eller motionsspår:

Visa alla motionsspår
Visa alla badplatser

Det finns mer att hitta i Jämför service.

Kategori: Struktur och text