Visar alla blogginlägg med kategorin: E-tjänster


Nu kan du se dina fakturor på stockholm.se

Postad av: Johannes Söderlund,

Via den nya tjänsten ”Mina fakturor” kan du se dina gamla (18 månader tillbaka) och kommande fakturor på stockholm.se. Du kan också se påminnelser i både text och som PDF-kopia av pappersfakturan. Exempel på vilken typ av fakturor du kan se är kostnader för förskola, boendeparkering, sophämtning, hemtjänst och mycket mer.

Sedan tidigare kan du också ansöka om e-faktura, som 20 000 andra stockholmare redan gjort.

Du hittar inloggningen till Mina fakturor här

mina_fakturor

Kategori: E-tjänsterPå onsdag presenteras vinnaren…

Postad av: Johannes Söderlund,

i Guldlänken 2011.

Priset delas ut för bästa e-tjänst i offentlig sektor och Stockholms stad är med och tävlar med två bidrag i final!

Det ena är Kulturförvaltningens bidrag Crow Culture där kultursatsningar ska lyftas fram i samarbete med medborgarna. Det andra är satstningen på e-tjänster inom förskolan.

Bidraget heter: Dags att börja förskola? Jämför, ansök och sköt kontakten via webben

Citat från juryn:

”Denna finalist tar ett genomarbetat grepp på barnomsorgsfrågorna där föräldrar får ett stöd för hela processen från att jämföra förskolor, att ansöka om förskoleplats och att hålla en levande relation med den förskola där barnen har sin plats. Lösningen visar också upp en omfattande integration ”bakom kulisserna”.

I löäsningen så kan du först hitta och jämföra alla förskolor, sedan göra ansökan och följa ditt ärende via stockholm.se och sen hantera kontakten med förskolan via tryckskärmar och en webblösning.

På onsdag offentliggörs vinnaren i Trollhättan!

e-satsning i förskolan

Jämför förskolor på stockholm.se.

Kategori: E-tjänster


Är du drabbad av buller?

Postad av: Johannes Söderlund,

110505-buller2

I miljöförvaltningens splitternya bullertjänst kan du hitta stadens bullermätningar (längs gator i Stockholm) och också se vilken typ ljuddämpande insatser som gjorts och vilket ekonomiskt stöd du kan få för att dämpa bullernivåerna ytterligare.

Lite senare i höst kommer också en e-tjänst för att se vilka restauranger som har tillstånd för att servera alkohol Stockholm.

Testa e-tjänsten

Kategori: E-tjänster


Följ ditt bygglov på stockholm.se

Postad av: Johannes Söderlund,

Följ ditt bygglov

Nu efter ett långt utvecklingsarbete kan du följa ditt bygglov på stockholm.se. I e-tjänsten ingår också sökfunktionen för att leta bland gällande och påbående byggplaner i Stockholm.

Det som också finns inbyggt är möjligheten att beställa utdrag från kartor (t.ex. baskartan som är den mest detaljerade) digitalt.

I nästa version som kommer efter sommaren kommer också möjligheten att skicka in sitt bygglov digitalt att finnas med. Anledningen till att den inte kom med nu var att den nya plan- och bygglagen börjar gälla nu i maj och att e-tjänsten behöver anpassas för detta.

Här hittar du e-tjänsten

Kategori: E-tjänster


Första pris i Guldlänken!

Postad av: Johannes Söderlund,

Stockholms stads e-tjänst för att ansöka om tillstånd för bergvärmepump fick precis första pris i tävlingen Guldlänken för bästa offentliga e-tjänst!

Juryns motivering:

”Antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med detta ökar också antalet tillståndsärenden för de borrhål som anläggningarna kräver. Dessa ärenden innehåller en omfattande och komplex manuell hantering för fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. Denna tjänst visar hur man kunnat gå över till en digital process genom att integrera information i flera system. I det första läget ger den ett spännande digitalt kartstöd till fastighetsägare/entreprenör när det gäller att välja plats och vinkel för ett nytt borrhål, bland annat med hänsyn till andra borrhål i närheten. I nästa läge får man stöd för att skapa en korrekt ansökan som sedan ge en snabbt och rationell hanteringen inom förvaltningen. Juryn är särskilt imponerad av hur man arbetat med utveckling och förändring av både interna och externa processer fram till en färdig tjänst som skapat stora fördelar för alla inblandade intressenter. Tjänsten har också ett väl genomfört intuitivt gränssnitt som underlättar användandet.”

Världsklass!

 

Kategori: E-tjänster


Omsorgsdagboken får pris!

Postad av: Johannes Söderlund,

omsorg

E-tjänsten som gör det möjligt att följa omsorgsinsatser för äldre anhöriga på stockholm.se har belönats med ett stipendie på 50 000 kronor på årets Vitalismässa.

– Mänskliga möten kan aldrig helt ersättas av teknik men i en värld där människor är alltmer rörliga blir innovationer som omsorgsdagboken ovärderlig. Att sonen eller dottern enkelt kan följa omsorgen om sin mamma eller pappa ökar tryggheten för alla. Omsorgsdagboken är ett verkligt hjälpmedel, sa äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Juryns motivering:
Stockholms stad har genom den nya e-tjänsten, omsorgsdagboken, skapat en möjlighet för de äldre och deras anhöriga till delaktighet i vården och omsorgen. Tjänsten ska helt utbyggd ge service till 26 000 personer. Omsorgsdagboken motsvarar på ett utomordentligt sätt de förutsättningar som beskrivs för it-stipendiet.

På temat tävling har Stockholms stads e-tjänst för att söka tillstånd för bergvärmepump gått vidare till final i tävlingen Guldlänken – vilket är kul!

Läs mer om omsorgsdagboken och hur den fungerar

Kategori: E-tjänster


Cykelreseplaneraren får pris för årets GIS-händelse (geografiskt informationssystem)

Postad av: Johannes Söderlund,

I samband med att cykelsäsongen nu börjar har Stockholms stads cykelreseplanerare (http://cykla.stockholm.se) utnämnts till årets GIS-händelse 2009.

gis-pris-2

Och precis som cykling och e-tjänsten så var också priset på temat miljö.

Sensmoral: Stockholm – Europas miljöhuvudstad 2010

Kategori: E-tjänster


Guldlänken – två semifinalister till tävlingen om Sveriges bästa e-tjänst

Postad av: Johannes Söderlund,

guldlankenStockholms stad har fått med två bidrag till semifinal i tävlingen Guldlänken för tjänsterna Omsorgsdagboken och Ansökan om tillstånd för värmepump. Guldlänken delas ut till den bästa e-tjänsten inom kommun, landsting och statlig förvaltning.

Omsorgsdagboken
I omsorgsdagboken kan äldre och närstående följa hur den individuella omsorgen bedrivs.

De kan till exempel ta del :

  • Journalanteckningar, händelser av vikt, avvikelser.
  • Den senast godkända genomförandeplanen.
  • Rapporterade insatser: vad är utfört.
  • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer,vilka närstående som har samtycke. biståndshandläggare.
  • Information om hur samtycke ges, avbryts och ändras samt vilka personer som getts samtycke.

Läs mer och se presentation av tjänsten http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj–Omsorg/Omsorgsdagboken/


Ansökan om tillstånd för värmepump

Med hjälp av e-tjänsten kan stockholmare enkelt planera för borrhål och ansöka om tillstånd. 

Det går att se den egna tomten och var grannarnas eventuella borrhål finns på en digital karta. När användaren placerarat ut förslag på ett eget borrhål så dyker ett interaktivt stöd upp för att hitta ett lämpligt förslag till placering.
Hela processen beskrivs tydligt i tjänsten med tidplan och vem som ansvarar för varje steg i processen.
Här kan du läsa mer och testa tjänsten http://varmepumpar.stockholm.se/

Av de tio finalisterna väljs sedan fyra ut till final. Finalisterna avslöjas den 14 april.

Vinnaren utses den 26 maj på konferensen Offentliga rummet.
Läs mer om Guldlänken www.guldlanken.se

Kategori: E-tjänster