Visar alla blogginlägg med kategorin: E-tjänster

En ingång för att tycka till om stadens verksamhet

Postad av: Johannes Söderlund,

tyck_till_bild

Ett av de pågående e-tjänstprojekten i Stockholm handlar om att skapa EN ingång för att tycka till om alla verksamheter i staden (som kommunen ansvarar för).

Du kommer med hjälp av frågor och följdfrågor lotsas fram till relevant information för att lösa problemet eller till en anmälningstjänst för att skicka in en idé, synpunkt eller ett klagomål till den som är ansvarig.

Efter att du t.ex. skickat in en anmälan kommer du också att få information om status på ditt ärende på stockholm.se.

Se prototypbilder på klagomålstjänsten:

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

Kategori: E-tjänster


E-tjänsten för bergvärmepumptillstånd i skarp drift

Postad av: Johannes Söderlund,

bergvarme

Strax innan jul produktionssattes E-tjänsten för att ansöka om bergvärmepumptillstånd och den är nu i skarp drift. Det innebär att t.ex. villaägare kan genomföra sin ansökan helt och hållet på webben.

Det fiffiga med tjänsten är kartfunktionen som är kopplad till alla tusentals borrhål i Stockholm. Användaren kan gå in och se om, och var, grannarna har borrat så att du som sökande inte lägger det egna borrhålet för nära.

När du bestämt sig för en placering av borrhålet kan du peka ut den på den egna tomten. Kartan varnar om du kommer för nära (20 m) grannarnas borrhål eller andra fastigheter. Borrhålet kan till och med vinklas och roteras.
E-tjänsten upplyser även vilka grannfastigheter som berörs av det egna borrhålet.

E-tjänsten ser till att ansökan är komplett när den skickas in till Miljöförvaltningen. Ofullständiga ansökningar är annars en vanlig orsak till tillstånden blivit försenade.

Testa kartan i e-tjänsten för bergvärmepumpstillstånd

Gå till e-tjänsten för att söka tillstånd om bergvärmepump

Kategori: E-tjänster


Nu testas e-tjänsten Söka bygglov

Postad av: Johannes Söderlund,

Just nu pågår intensiv testning med pilotanvändare av e-tjänsten söka
bygglov och planen är att du som har ett bygglovsärende ska kunna följa
ärendets gång direkt på webben fr.o.m. början av nästa år.

Senare under våren 2010 kommer möjligheten att också kunna söka bygglov
helt digitalt via webben, d.v.s. du behöver inte skicka in några papper
till stadsbyggnadskontoret längre.

Kategori: E-tjänster


Vidare information. Lansering av e-tjänst för bergvärmepumpstillstånd

Postad av: Johannes Söderlund,

Målet är nu att lansera e-tjänsten under vecka 51.

Den senaste testomgången gav oss uppslag till ett antal kompletterande funktioner som vi bedömde som viktiga att ta med redan i den första releasen.

Framför allt handlar det om automatisk avkänning av berörda grannfastigheter och deras adresser, så att det inte uppstår problem senare i processen.

Kategori: E-tjänsterJämför service i europeisk tävling

Postad av: Johannes Söderlund,

label-finalist2009.gif

Jämför service fick en delad andraplats i den europeiska tävlingen eGovernment Awards i torsdags!
I samma kategori (eServices empowering citizens) fanns ca 80 tävlanden.

”Att hitta förskolor, idrottsplatser eller andra offentliga tjänster kan vara tidskrävande – och man kan ändå aldrig vara säker på tjänsternas kvalitet. Stockholms stads tjänsteöversikt på nätet har ändrat på detta. Tack vare tjänsten har stockholmarna nu en plattform där de smidigt kan jämföra olika tjänster och hur nöjda tidigare kunder varit, eller göra andra jämförelser.” 

Jämför service hittar du på www.stockholm.se/jamfor och i början av nästa år kommer nästa version av Jämför service, där du bl.a kan söka service utifrån geografi med hjälp av kartor.

cs.gif

Kategorier: E-tjänster, eGovernment


Support för e-tjänsten Jobbistan

Postad av: Johannes Söderlund,

E-tjänsten för att ansöka om jobb i Stockholms stad är just nu under utveckling.

Information om hur det går till att skapa ett användarkonto finns på: http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jobba-i-stan/Registrering-arbetssokande/.

Om du har problem med, eller glömt ditt lösenord kan du skicka e-post med namn och telefonnummer till: info@jobbistan.stockholm.se

Efter det kommer en handläggare att ta kontakt med dig på vardagar mellan klockan 08:00 – 16.30.

Kategori: E-tjänster


E-tjänsterna – här och på väg

Postad av: Johannes Söderlund,

alt-text
Visa bildspel om Stockholms kommande e-tjänster

Nu har Stockholms stads e-tjänstplattform landat. Flera e-tjänster är under utveckling (kolla i bildspelet!) och ännu fler är under planering.

En tjänst som vi utvecklar hela tiden, både i innehåll och funktion är Jämför service. I Jämför service kan du hitta all stadens service och jämföra t.ex. hemtjänst, innan du väljer vilken utförare du vill ha.

Under våren har resultatet från enkätundersökningar inom hemtjänsten lagts in, och nu under hösten kommer du att kunna hitta likvärdiga undersökningar för förskola.
Men vi arbetar också med att förbättra användarvänligheten i Jämför service och här kan du redan nu se ett gäng prototypskisser vi arbetar med:

Funktion för att söka enheter via karta, utifrån där du bor.
Se bild 1

Omarbetad söksida där du också kan ta med dig dina enheter vidare till ansökningstjänsten, eller till kartan.
Se bild 2

En utökad innehållssida där t ex fler bilder/bildspel/video och relaterade utförare visas.
Se bild 3

Kategorier: E-tjänster, eGovernment


Sök tillstånd för värmepump – Beta

Postad av: Redaktör StockholmsNytt,

Värmepumpstjänsten - Betaversion

Bergvärme är ett miljövänligt och billigt sätt att värma upp sitt hus. Av säkerhetsskäl krävs tillstånd från Miljöförvaltningen för att borra efter bergvärme. Snart kan du söka tillstånd via webben. En betaversion av tjänsten finns ute nu och i september ska tjänsten vara helt klar. Tyvärr har lanseringen dragit ut på tiden och ett nytt lanseringsdatum kommer presenteras snart.

I den nya tjänsten kan man dels planera, genom att titta vad ansökan ska innehålla och genom att se på en karta var redan befintliga borrhål på t.ex. grannfastigheter finns. Dels går det att fylla i och skicka in själva ansökan. Testa gärna tjänsten och tyck till; saknar du någon information eller funktion. Om något är svårt att förstå vill vi gärna veta det. Du kan skicka in dina synpunkter via Kontaktfliken (längst till höger)  i tjänsten. Eftersom tjänsten ännu inte är i drift kan du testa att skicka in en ansökan utan att vi registrerar det som en riktig ansökan.

http://preprodvarmepumpar.stockholm.se

Kolla om grannen har bergvärme

Redan tidigare har Miljöförvaltningen en tjänst på webben där man kan söka uppgifter om t.ex. en grannfastighet har sökt tillstånd eller redan har fått tillstånd för en bergvärmeanläggning. Detta underlättar väsentligt för sökanden i planeringen av den egna tillståndsansökan. Vid planeringen av borrning efter bergvärme är det nämligen viktigt att ta reda på om angränsande fastigheter redan har installerat bergvärmepump eftersom borrhålen, om de sitter för nära, kan stjäla energi från varandra.

http://varmepumpar.stockholm.se

Sensmoral: Grönt är skönt – Stockholm Green Capital 2010.

Kategori: E-tjänster


Sök bygglov på stockholm.se (i en nära framtid, nära dig!)

Postad av: Johannes Söderlund,

byggtjanst_2.jpg
Sökning bland ärenden i diariet

Stockholms stads stadsbyggnadskontor börjar närma sig lansering av sin första e-tjänst.

Den är till för dig som vill söka bygglov eller som redan har pågående byggärenden i Stockholm. Genom tjänsten kommer du att kunna logga in och följa, eller komplettera aktiva ärenden men också göra en helt webbaserad bygglovsansökan.

Kravet är att du har e-legitimation eller bank-ID.
Tjänsten ger dig också möjlighet att göra sökningar i diariet där pågående byggärenden finns, och i e-arkivet där avslutade byggärenden lagras. E-arkivet kan du använda om du till exempel vill hitta gamla ritningar på ditt hus. Dessutom kommer du att kunna söka efter detaljplaner och pågående planarbeten.

Du kan även köpa kartutdrag till ditt bygglov genom vår e-butik.

Allt kommer inte att vara på plats samtidigt, men vi planerar att lansera de första funktionerna någon gång efter sommaren. Mer information om detta kommer i augusti!

Kategori: E-tjänster