Visar alla blogginlägg med kategorin: Okategoriserad

Open Stockholm Award och Öppna data, i backspegeln

Postad av: Johannes Söderlund,

Två av syftena med tävlingen Open Stockholm Award var att skapa uppmärksamhet kring öppna data och öka användningen av det data som staden öppnade upp. Lyckades det?

Utifrån någon form av uppmärksamhetsperspektiv så ja, absolut. Men utifrån användningen då? Tittar man innan 2012 var användningen av data väldigt begränsad, och kikar man på antalet slagningar mot stadens API:er över tid så ser man att användningen faktiskt ökade och stabiliserade sig på en högre nivå efter tävlingen 2012.

Samma effekt ser även ut att ha inträffat vid tävlingen 2014, bara i lite större skala. Så ja, även användningen ser ut att ha ökat.

Utvecklingen av öppna data - 2012 till 2014 - från ca 2 miljoner slagningar till 8 miljoner

 

Kategori: Okategoriserad


Medeltidsmuseet lanseras på nya stockholm.se-plattformen

Postad av: Johannes Söderlund,

Medeltidsmuseets gamla webbplats var byggd någon gång i början på 2000-talet och nu har den, precis som en del andra webbplatser gjort tidigare under året, flyttat in i den nya stockholm.se-plattformen.

Det innebär bland annat att den använder ett gemensamt responsivt ramverk och den modulhantering som tagits fram för att stödja olika typer av innehållskombinationer.

 

Medeltidsmuseets webbplatsBesök nya webbplatsen

Se även andra webbplatser i samma ramverk:
Stockholm International
Stadsmuseet
Open Stockholm

 

 

Kategori: OkategoriseradTesta nya Hitta service

Postad av: Johannes Söderlund,

Nu har då en första testversion av Hitta service (se tidigare inlägg om utvecklingen av Jämför service) lanserats. De första områdena är Vård- och omsorgsboende och Hemtjänst inom äldreomsorgen, men på sikt så kommer den nya lösningen att ersätta den befintliga.

Hitta service - beta

Du kan själv kolla in hur det ser ut just nu på: http://hittaservice-beta.stockholm.se/

 

Kategori: Okategoriserad


Stadens e-tjänster blir mobilanpassade

Postad av: Johannes Söderlund,

Förra året togs en ny grund fram för hur stadens e-tjänster ska se och också utvecklas framöver. Alla nya e-tjänster som har utvecklats sedan dess och även de som uppgraderats ingår alltså i det nya ramverket.

Fördelen blir att nu när ramverket blir mobilanpassat så kommer de flesta av dessa tjänster enkelt att kunna uppgraderas för detta. Nedan syns två bilder, från exempeltjänster, i testmiljön. En av e-tjänsterna som redan är ute med det responsiva gränssnittet är geoarkivet.

 

Exempeltjänst 1

Exempeltjänst 1

Exempeltjänst 2

Exempeltjänst 2

 

Kategori: Okategoriserad


Ny e-tjänst för skyltlov på stockholm.se

Postad av: Johannes Söderlund,

Nu har den första versionen den nya bygglovstjänsten lanserats skarpt. En sak som blir tydligare nu när allt fler tjänster utvecklas kontinuerligt är att det vore bra med en typ av klassificering som visar på vilken version tjänsten är i för närvarande och vilka förbättringar som planeras.

Den nya e-tjänsten handlar om att det går att ansöka om så kallat skyltlov, det vill säga bygglov för skyltar. Tjänsten ska vidareutvecklas under hösten, men just nu kan du ansöka om temporära eller permanenta fasadskyltar och framöver kommer det även att gå att ansöka om hela bygglov samt initiera en ändring av detaljplan via webben.

 

Bygglov för skyltar

Frågor eller synpunkter om tjänsten kan skickas till stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

 

 

Kategori: Okategoriserad


Gymnasievalets webbplats vinner pris

Postad av: Johannes Söderlund,

Igår vann Stockholms stads webbplats om gymnasievalet Svenska Publishingpriset, vilket är kul. Motiveringen löd:

”För en överskådlig och lättnavigerad portal med fina illustrationer och foton”.

Valet är ditt

Beskrivning av webbplatsen:

Målet med Valet är ditt är att erbjuda alla niondeklassare att enkelt hitta bra information inför sitt gymnasieval. Webbplatsen är utvecklad med tanke på att ungdomar idag söker information digitalt. På så vis ersätter webbplatsen den tidigare tryckta katalogen.

På webbplatsen presenteras gymnasieskolorna och deras program på ett lättillgängligt sätt. Eleverna får även möjlighet att kommentera och dela med sig av information om olika skolor och program till sina vänner, via exempelvis Facebook eller Twitter.

Skolorna har möjlighet att publicera egna bilder, via sina Instagram-konton som är kopplade till webbplatsen. På så vis kan de själva bidra och påverka vilken känsla de vill förmedla med sin skola, vilket gör webbplatsen levande och aktuell.

 

Kategori: Okategoriserad


Användningen av Tyck till-appen ökar!

Postad av: Johannes Söderlund,

I våras lanserades appen för att anmäla fel och tycka till om utemiljön i staden, vilket skulle underlätta när du är på språng (eller på plats så att säga).

Det ser den också ut att ha gjort! I början av året så kom alla ärenden in via webbformuläret, via e-post eller registrerades av en handläggare. Och efter åtta månader så kommer nu istället 33% av alla ärenden in via appen.

Kul att se att resultatet när både tekniken, användarna och verksamheten är i fas och nya beteendemönster skapas.

Tyck till - statistik per plattform. 33% respektive 67%

Huruvida appen också bidragit till att fler ärenden skickas in återstår att se i slutet av året.

Antal ärenden via Tyck till

 

 

Kategori: Okategoriserad


Uppdaterat koncept för responsiva stockholm.se

Postad av: Johannes Söderlund,

Uppdaterat koncept

I våras anpassades stockholm.se för mobila enheter genom att hela webbplatsen byggdes om med ett responsivt ramverk. Samtidigt genomfördes insatser för att snabba upp webbplatsen för att fungera ännu bättre på enheter där bandbredden kan vara mer begränsad. I anslutning till detta så gjorde vi en del nödvändiga anpassningar i det visuella och hur interaktionen med stockholm.se fungerar. Detta för att det skulle bli en så bra upplevelse som möjligt, oavsett vilken typ av enhet användaren surfar med.

Som ett led i det vidare förbättringsarbetet så utvärderades webbplatsen under sommaren ur ett användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Nedan visas en rad visuella uppdateringar (och några under skalet), där flera kommer att driftsättas under nästa vecka.

 

Globala länkar

Användningen av stadens e-tjänster ökar varje år och för att göra det lättare att hitta dem skapas en global genväg tillsammans med den nylanserade, första versionen av ”Mina sidor” med kontohanteringstjänst för personuppgifter och lösenord.

Sidhuvud
Nya globala länkar i sidhuvudet


 

Navigationssidor

I de hierarkska surftesterna som gjorts stannar flera användare upp på de ingångar som kallas för navigationssidor. De är skapade för att ge en tydlig indelning mellan olika kategorier med information och tjänster istället för att samla dem tillsammans i en vänstermeny.

Eftersom att tiden är en avgörande faktor så görs nu sidorna mer komprimerade, där bilderna på de prioriterade kategorierna ersättas av piktogram och antalet ”hitta snabbt”-länkar blir färre för ökad överblick och tydlighet. Detta gör också att överblicken i mobilläge blir betydligt bättre.

Navigationssida - då och nu

Navigationssidor på dator – nuvarande och kommande.

Responsiv navigationssida
Navigationssidor på mobiltelefon – nuvarande och kommande
.

 

Principer och länkstilar

Enligt de tidigare principer som tillämpats, där länkar har särskiljts från textinnehållet så ligger de i dagsläget vid sidans slut i en del som heter ”Relaterade länkar” och ”Relaterade dokument”. Risken är stor att dessa missas av användaren så därför så ersätts de nu med principen att alla länkar istället ska läggas i sin kontext.

För att göra det lättare för användaren att identifiera olika länktyper och snabbt få en bild av vad som kommer att hända vid ett klick så har en uppsättning olika länkstilar tagits fram. Detta gäller även olika kontaktuppgifter, då vi vill lyfta fram de kontaktmöjligheter som finns via telefon och e-post, som exempelvis till Kontaktcenter Stockholm.

Sedan tidigare har länkstilen för att länka vidare till självservice (e-tjänst) och att hitta information via karta funnits. Dessa har nu också uppdaterats och nedan syns exempel på de olika stilarna.

 

Länkar till e-tjänster, kart- och katalogtjänster

 

Länkar till olika dokumenttyper

Dokument

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Appar

Appar

 

 

Stilarna i sitt sammanhang

  Dokument - sammanhang

Kontakt - sammanhang  Appar - sammanhang

 Allt text i bilderna ovan är i testsyfte och inte slutresultatet.

 

Kategori: Okategoriserad


Snart kommer nya Aktivitetsbokningen

Postad av: Johannes Söderlund,

I nästa vecka lanseras den första versionen av den nya Aktivitetsbokningen. Det vill säga, den gamla e-tjänsten från 2009/2010 har nu byggts om från grunden. Aktivitetsbokningen är en av de absolut mest frekvent använda e-tjänsterna och målet är att den ska bli enklare att använda och mer tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning (vilket befintlig tjänst haft stora problem med).

Arbetet är dock inte klart, utan kommer att pågå under hösten för att göra den ännu bättre. Efter den första lanseringen som beräknas på tisdag så får ni mer än gärna lämna synpunkter direkt här på bloggen.

Nedan syns en kort demo från versionen som just nu finns i stadens test-miljö.

 

 

 

Kategori: Okategoriserad