Hitta service

Det ska vara enkelt och tryggt för invånaren att få tillgång till Stockholms stads serviceutbud. En förutsättning är att det är lätt att hitta till aktuell service. Men också att det är enkelt att gå i mål med det man vill åstadkomma, till exempel göra en ansökan eller boka. För att åstadkomma detta utvecklar vi ”Hitta service”.

Stockholms stad erbjuder ett stort utbud av service, allt från äldreboende och förskolor till familjerådgivning, motionsspår och idrottsplatser. Som invånare vill man lätt kunna hitta och ta del av den service som man behöver just i den situation man befinner sig i. Kanske står man på tunnelbaneperrongen och vill kunna boka en träningstid på en simhall samma dag. Eller så är man förälder och ska göra ett val mellan olika förskolor. Eller anhörig till en äldre person och vill hjälpa till att välja ut ett passande äldreboende. Att det är lätt att hitta rätt service är ett viktigt första steg som många gånger börjar redan i en sökning på någon av internets stora sökmotorer. På vägen till exempelvis en förskoleplats behöver man också lätt kunna ta till sig och förstå regler och krav.

Dagens ”Jämför service” är en uppskattad webbtjänst bland stadens invånare sedan många år tillbaka. Men i takt med att användarnas beteenden förändras behöver också Stockholms stads digitala lösningar utvecklas. Sedan hösten 2015 har en pilotversion av ”Hitta service” testats för äldreomsorgens serviceutbud. Nu tar vi steget vidare och anpassar även övriga typer av service.

En viktig skillnad är att listning av utbudet görs i direkt anslutning till relevant ingång på webbplatsen stockholm.se. Med start på ingången ”Förskola” ska invånaren med hjälp av smarta filtreringar direkt kunna börja botanisera bland aktuella förskolor och välja ut de som passar bäst. Kartor, kvalitetssäkrade faktauppgifter i kombination med presentationer av förskolorna ska ge en rättvisande bild och hjälpa till i valet.

Två andra viktiga aspekter på”Hitta service” finns på insidan. Det ska vara enkelt att uppdatera information om aktuell service, oavsett om du gör det inom Stockholms stads förvaltning eller som medarbetare i en fristående verksamhet. När det redan finns datakällor ska de integreras för automatisk uppdatering så långt det är möjligt. Att informationen i ”Hitta service” är korrekt är i sin tur en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet i den öppna data som staden tillhandahåller. Här kommer ”Hitta service” utgöra en av de viktigaste källorna och erbjuda andra aktörer att skapa spännande lösningar som även de kan underlätta vardagen för stockholmarna.

Projektet för att utveckla ”Hitta service” pågår parallellt med utveckling av stockholms stads nya webbplats. Hur integrationen fungerar mellan ingången ”Förskola” på webbplatsen och listning av förskolor, går att se redan i en första betaversion som lanseras sommaren 2017. Då vill vi gärna få synpunkter från dig och så många andra användare som möjligt för att kunna förbättra ytterligare!