Hitta service

Det ska vara enkelt och tryggt för invånaren att få tillgång till Stockholms stads serviceutbud. En förutsättning är att det är lätt att hitta till aktuell service. Men också att det är enkelt att gå i mål med det man vill åstadkomma, till exempel göra en ansökan eller boka. För att åstadkomma detta utvecklar vi ”Hitta service”.

Stockholms stad erbjuder ett stort utbud av service, allt från äldreboende och förskolor till familjerådgivning, motionsspår och idrottsplatser. Som invånare vill man lätt kunna hitta och ta del av den service som man behöver just i den situation man befinner sig i. Kanske står man på tunnelbaneperrongen och vill kunna boka en träningstid på en simhall samma dag. Eller så är man förälder och ska göra ett val mellan olika förskolor. Eller anhörig till en äldre person och vill hjälpa till att välja ut ett passande äldreboende.

Att det är lätt att hitta rätt service är ett viktigt första steg som många gånger börjar redan i en sökning på någon av internets stora sökmotorer. På vägen till exempelvis en förskoleplats behöver man också lätt kunna ta till sig och förstå regler och krav.

Dagens ”Jämför service” är en uppskattad tjänst bland stadens invånare sedan många år tillbaka. Men i takt med att användarnas beteenden förändras behöver också Stockholms stads digitala lösningar utvecklas. Sedan hösten 2015 har en pilotversion av Hitta service testats för äldreomsorgens serviceutbud. Nu tar vi steget vidare och anpassar även övriga typer av service.

En viktig skillnad är att listning av utbudet görs i direkt anslutning till relevanta sidor på webbplatsen stockholm.se. Med start på sidorna om förskola ska invånaren med hjälp av smarta filtreringar direkt kunna börja botanisera bland aktuella förskolor och välja ut de som passar bäst.

Projektet för att utveckla Hitta service pågår parallellt med utveckling av nya stockholm.se. Hur integrationen fungerar mellan sidorna om förskola och Hitta service, går att se på beta.stockholm.se – gå in, testa och tyck till!