Nya stockholm.se

Förbättrat och användaranpassat innehåll, enklare och mer sömlösa användarresor som gör det lättare för invånarna att utföra sina ärenden hos staden och tydligare och mer inspirerande startpunkter kring angelägna ämnen. Det är några av målsättningarna för Stockholms stads nya webbplats. Projektet beräknas pågå till och med 2018 och när det går i mål ska det ha resulterat i två betaversioner samt fasat ut hela den befintliga webbplatsen.

Den tekniska plattformen som hanterar större delen av innehållet på stockholm.se är i stort behov av en uppgradering. Det är den avgörande orsaken till att webbplatsen nu står inför en omfattande omgörning. Samtidigt vill vi förstås passa på att förbättra för invånarna. Utifrån tidigare mätningar vet vi att webbplatsen fyller en viktig funktion för deras kontakter med staden.

Projektet Nya stockholm.se startade hösten 2016. I ett första steg har ett koncept tagits fram av projektgruppen som består av medarbetare från kommunikationsenheten på Avdelningen för kommunikation och omvärld och vår konsult. Konceptet består i huvudsak av följande delar:

Vi vet att nästan 70 procent av trafiken in till webbplatsen genereras av sökningar på internets sökmotorer. Därför kommer den nya webbplatsen att få en ny och bättre anpassad innehållsstruktur. I projektet vill vi samtidigt bidra till en bättre integration mot stadens e-tjänster och möjlighet för användarna att hålla ordning på sina ärenden och kontakter på ”Mina sidor”. Detta i kombination med stadens satsning på den nya toppdomänen .stockholm ger oss förutsättningar att skapa nästa generations kommunwebb: En webbplats med sammanhållet serviceutbud som underlättar invånarnas vardag och samtidigt kan inspirera till aktiviteter som ger en högre livskvalitet.

Redan till hösten 2017 kommer en första betaversion av webbplatsen finnas tillgänglig publikt. Den kommer då visa ingången för förskola och tillhörande utbud av förskolor i staden. I nästa betaversion av webbplatsen tillkommer fler ingångar, och efter modifieringar av innehållsstruktur och funktionalitet utifrån invånarnas respons påbörjas arbetet med att fortlöpande ersätta befintligt innehåll med nytt. Sommaren 2018 ska den nya webbplatsen vara klar i sin helhet.