Nya stockholm.se med responsivt gränssnitt

Postad av: Johannes Söderlund,

Stockholm.se blir responsiv

Förra året togs en ny grafisk profil fram för stadens webbnärvaro i samband med revideringen av stadens grafiska profil. Samtidigt så stöptes också stadens webbplats om i den nya formen.

Sedan dess har ett nytt front-end ramverk utvecklats. Arbetet avslutades nu i februari och efter en månads tester så gick det live i fredags. Målet har varit att försöka åstadkomma en ”everything first”-känsla, där den mobila upplevelsen är lika bra som den för desktopwebben.

Därför har stor vikt lagts vid att just menyhantering och navigation ska fungera så naturligt som möjligt, så att användaren snabbt ska kunna få en överblick och röra sig runt bland sidorna och funktionerna på sajten.

I filmen nedan visas en snabb demo av några uppdateringar på webbplatsen, där ett par av dem är småsaker som är till för att förhöja användarupplevelsen.

film från youtube

 

Kategori: Okategoriserad


Tips för responsivt innehåll

Postad av: Johannes Söderlund,

Utvecklingsarbetet med att göra stockholm.se responsiv är snart färdigt. Eller ja, så färdigt som ett webbplatsarbete kan bli. I samband med att ändringarna går skarpt så kommer ungefär 10 000 sidor att påverkas. I många fall blir övergången naturlig, i andra fall så kommer innehållet att behöva anpassas.

För att göra det lättare i arbetet så har vi tagit fram en checklista på saker att tänka på när innehållet ska anpassas för det responsiva gränssnittet.

 

Responsiva tips

 

 

Kategori: Okategoriserad


Inbjudan till Open Stockholm Award 2014

Postad av: Johannes Söderlund,

Open Stockholm Award 2014

Den 4 mars startar tävlingen Open Stockholm Award 2014 – en tävling om att bygga nya smarta lösningar kring Stockholms stads öppna data och där vinnarna delar på 100 000 kronor.

Stockholm växer snabbast i Europa och år 2022 beräknas Stockholm bli en miljonstad, i en region på 3,5 miljoner. Det skapar massor av möjligheter, men ställer också krav på nya bostäder och satsningar på infrastruktur. För att Stockholm ska fortsätta vara en hållbart växande stad behövs nya smarta lösningar som kan ta tillvara på de möjligheter som öppnas upp.

Läs mer om lanseringen i inbjudan.

Se inbjudan till lanseringen i Gyllene salen i Stadshuset.

Se även den omarbetade webbplatsen för Open Stockholm, www.stockholm.se/psidata

 

Kategori: Okategoriserad


Ny app kompletterar e-tjänsten för felanmälan

Postad av: Johannes Söderlund,

Nu har appen för felanmälan av trafik- och utemiljön i Stockholm lanserats. Den blir ett mobilt komplement till den e-tjänst som driftsattes redan under hösten 2013.

Appen felanmälan

I appen kan du få GPS-positionering, fota och bifoga en bild på det du vill felanmäla. Du kan välja om du vill ha återkoppling på ärendet eller skicka in anonymt. En av fördelarna med den nya tjänsten (som inte riktigt syns på utsidan) är den gemensamma hanteringen i systemet på baksidan vilket också underlättar arbetet med ärendehanteringen, kontakten mot entreprenörer, och återkoppling till den som skickad anmälan.

Appen finns för Android och Iphone. Läs mer på stockholm.se.

Nedan syns befintlig e-tjänst i webbversion.

 

E-tjänst för felanmälan

 

 

Kategori: E-tjänster


Socialrådgivning på webben

Postad av: Johannes Söderlund,

Stockholms stads tjänst för socialrådgivning via webben lanserades under förra året för att göra rådgivningen mer tillgänglig. Här kommer en intervju med Susanne Cavallius på socialförvaltningen kring tjänsten.

Socialrådgivning på nätet, en bild av e-tjänsten

Kan jag få ekonomiskt bistånd, hur får jag tag på en bostad och hur ska jag göra när vi har svårt att samarbeta kring barnen?

Det är vanliga frågor som dyker upp på socialförvaltningens nystartade chatt. Hit kan alla stockholmare vända sig anonymt för att få råd och stöd.

-Tanken är att göra socialtjänsten mer tillgänglig för alla och samtidigt avlasta den ordinarie socialrådgivningen. Vi har öppet alla dagar i veckan och kan förutom att ge råd förmedla kontakt med rätt instans att vända sig till för djupare kontakt, säger Susanne Cavallius, samordnare på socialförvaltningen.

Allt större satsning

Tjänsten är bemannad med personer med olika erfarenheter av arbete inom socialtjänsten. De har också fått utbildning via BRIS, Barnens rätt i samhället, som har lång erfarenhet av nätbaserade tjänster.

-Sedan starten i våras har vi fått drygt 400 kontakter på nätet, men vi kan ta emot många fler. I början var vi försiktiga med att marknadsföra tjänsten för vi var rädda att drunkna i samtal. Men nu ska vi satsa på mer information. Successivt publicerar vi också en sida med vanliga frågor och svar, berättar Susanne Cavallius.

Rak och saklig men ändå personlig

Hon betonar att rådgivningen är saklig, men inte formell och byråkratisk. En dialog på nätet måste vara snabb, rak och samtidigt så långt som möjligt som ett personligt samtal.

-Mycket av den bekräftelse man kan få i ett personligt samtal via kroppsspråk, ögonkontakt och stödjeord måste vi försöka översätta i korta, talspråksliknande meningar. Det är väldigt intressant, och ger dessutom en mer demokratisk och jämlik form av dialog, jämfört med andra informationskanaler. Kombinerat med chatten går det att skicka mail. Fram till och med oktober 2013 har socialrådgivningen fått omkring 100 e-mail.

-Men jag tycker att det är enklare att chatta. Då kan jag hela tiden följa upp om jag har förstått frågan rätt och kan ge direkt feedback. Att svara via mail kräver en annan typ av formuleringar, rådgivningen är litet mer osäker eftersom man inte kan ställa följdfrågor.

Positiv feedback

Susanne Cavallius säger att hon aldrig tidigare haft ett jobb med så många positiva reaktioner.

-Folk är verkligen tacksamma över att kunna få snabb kontakt med någon kring sitt bekymmer och få konkreta förslag på hur de ska gå vidare.

Socialrådgivning på nätet håller öppet måndag-fredag klockan 15.00-22.00, lördagar 15.00-21.00 och söndagar 13.00-17.00.

Gå till e-tjänsten

 

Kategori: OkategoriseradStockholm.se blir mobilanpassad

Postad av: Johannes Söderlund,

Trenden med mobilt surfande ökar generellt och så även på stockholm.se. Sedan 2010 då vi knappt hade några besökare från mobila enheter (surfplattor och telefoner) har det ökat först försiktigt (8 % 2011), sedan kraftigt (25 % 2012) för att under 2013 landa på ca 33 % av totalt antal besök.

Mobila besök på stockholm.se

En del av stockholm.se har varit responsiv länge. Stockholm växer på bygg.stockholm.se utvecklades uppåt (storleksmässigt) från en mobilversion 2011 till en desktopwebb under 2012. Senast fick den även en ökad totalbredd under året som gått för större skärmar.

En annan del är Stadsmuseet på stadsmuseet.stockholm.se som utvecklats under året och som lanserades nu under hösten. Utifrån erfarenheterna, principerna och tekniken så kommer nu det mobila tänket att implementeras även på den ordinarie webbplatsen, stockholm.se.

Så här ser det ut just nu i utvecklingsmiljön. Allt är inte färdigt och en del kommer att ändras, men det ger en bild av hur det kan komma att se ut i början av nästa år.

 

Startsida
Helskärm, Platta, Telefon

Startsidan - helskärm          

Navigationssida
Helskärm, Platta, Telefon

          

Ämnessida
Helskärm, Platta, Telefon

          

Menyhantering
I den mobila menyn går undernivåerna att expandera genom +

Kategorier: Design, Mobilt, Okategoriserad


Nya designguidelines för e-tjänster

Postad av: Johannes Söderlund,

För att undvika vanliga användbarhetsmissar och få mer enhetliga e-tjänster har de tidigare utvecklingsriktlinjerna nu även blivit en presentation med konkreta exempel. Riktlinjerna baserar sig bland annat på principer för tillgänglighet, tidigare erfarenheter, gemensamma funktioner och den nya grafiska profilen.

Designguidelines

 

Kategori: Okategoriserad


Lyssna på stockholm.se

Postad av: Johannes Söderlund,

Eftersom jag fått flera mail kring lyssna-funktionen på stockholm.se så skriver jag lite generellt om funktionen.

  • Lyssna-funktionen är till för dem som antingen tycker det är lättare att få texten på sidan uppläst, eller har kognitiva nedsättningar som gör att lyssna är lättare än att läsa. Den är inte i huvudsak utformad som ett navigationsstöd för personer med grav synnedsättning. Detta eftersom andra hjälpmedel fungerar bättre i de fallen.
  • Lyssna-funktionen använder en uppläsningstjänst från Readspeaker, men gränssnittet är modifierat för stockholm.se.
  • Lyssna-funktionen finns främst på innehållssidor med text, eftersom den inte är implementerad som ett navigationshjälpmedel (den läser inte upp menyerna).
  • Som komplement finns Talande webb på stockholm.se.

 

Kategori: Okategoriserad


Stadsmuseet lanserar ny webb!

Postad av: Johannes Söderlund,

Som ett tillskott i stockholm.se lanserar Stadsmuseet sin nya webbplats idag. Målet är att göra det tydligare för alla stockholmare vad Stadsmuseet erbjuder i form av utställningar, vandringar och fakta om Stockholm. Webbplatsen bygger på EPi-server 7 och är responsiv.

 

Desktop vy:

 

Responsiv vy:

 

Kategori: Design